Stavba základové desky skeletsystém

Základová deska v konstrukční soustavě Skeletsystem Goldbeck, který naše firma provádí, představuje nový přístup v oblasti zakládání staveb, a to jak z hlediska konstrukce, užitných vlastností, tak i ochrany budoucí vrchní stavby a jejího nejbližšího okolí. Nahrazuje tradiční postupy výstavby a otevírá nové možnosti aplikace pro užitné funkce objektu.

Založení hrubé stavby je řešeno bodovými podporami, monolitickými základovými patkami. Zemní práce jsou omezeny pouze na výkopy pro základové patky. Základovou prefabrikovanou desku lze umístit nad úroveň terénu, např. nad úroveň záplavové vody a je proto vhodná pro parcely v záplavových územích.

Prostor pod prefabrikovanou základovou deskou lze využít pro technické přízemí, sklep apod. Bodově podepřená základová deska může sloužit také jako podpůrná konstrukce pro dřevostavby, garáže, přístřešky, zimní zahrady apod.

 

 

 

 

 

 

Poctivě a kvalitně vybudovaná základová deska Vašeho nového domu je ten správný a velmi důležitý krok v celém procesu výstavby. Základové desky zhotovujeme pro zděné, dřevěné i montované domy. Předností naší firmy je profesionální přístup, realizace díla v termínu od projektu až k předání základové desky.

Výhody:

 • Rychlá realizace
 • Volná dispozice
 • Úspora času a nákladů
 • Minimum zemních prací
 • Ochrana proti radonu
 • Vhodné do záplavových oblastí a složitého terénu
 • Variabilita
 • Možnost snadné úpravy a rozšíření v budoucnu

Základové desky:

 • běžné
 • v nestandartním podloží - na pilotec

Další velkou výhodou tohoto systému je:

Možnosti řešení skeletu

Podstatou konstrukční soustavy skeletsystem je montovaný systém základové desky, který využívá subtilní železobetonové prvky o tloušťce 200 mm. Konstrukce je založena na monolitických patkách. Základová deska je prefabrikovaná. Pro základovou desku i stropy používáme předpjaté dutinové dílce Spiroll, které jsou standardně uloženy na železobetonových průvlacích o tloušťce 200 mm a výšce 500 mm.

Konstrukční systém lze doplnit o balkóny a schodiště. Jednotlivé prvky lze kombinovat a konstrukci je možné jednoduše postupně doplňovat podle charakteru a požadavků na rozvoj objektu v čase.

A co nabídka vybudování základové desky (nebo celého skeletu stavby) obsahuje?

Kvalitní základová deska nemusí stát mnoho peněz za předpokladu, že staví profesionální a sehraný tým. Řádná příprava, naplánování technologických přestávek a hlavně odpovědný přístup k práci zajistí správný výsledek v podobě kvalitní základové desky za překvapivě nízké ceny. Naše firma postaví váš dům od základové desky, skelet až po hrubou stavbu včetně střechy.

 • Zdarma nezávazná cenová nabídka
 • Geologický průzkum
 • Zaměření základová desky (ev. skeletu) podle projektové dokumentace
 • Skrývka ornice a vykopání základových patek
 • Uložení zemnících pásků
 • Betonáž základových patek s armokoši
 • Instalace průchodek pro inženýrské sítě
 • Položení kanalizace
 • instalace desky (nebo skeletu viz. pokračování níže)
 • zálivka
 • předání

V případě, že si objednáte celou hrubou stavbu

 • instalace stropů - pokud budou objednány
 • vyzdívky zdivem Hebel nebo Porotherm tl. 20cm + vnitřní příčky
 • oplechování atiky Fatrofol 810 tl. 1,5 mm/Plech Fatra
 • tepelná izolace stropu a provedení hydroizolace Fatrafol 810 tl. 1,5 mm
 • montáž oken
 • předání

Stavba je radost

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím internetu nebo telefonicky. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Vyplňte nezávaznou poptávku a přesvědčte se sami.

Nezávazně a zdarma naceníme Vaši poptávku
Upozornění: Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.